ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   น้ำปาปาไม่ไหล ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชน บ้านขุนสมุทร โซนท่าเรือ  1/1/2020 [11:00:28 AM]
IP Adress : 49.230.101.61
 
ทุกๆปี น้ำจะขาดในระหว่าง เดือน มกราคม พฤษภาคม ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ : สมทัด สัตย์จิตร
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ