ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   แจ้งยกเลิกประชุมชุมชนปลอดขยะ 11 ธ.ค.  12/8/2018 [4:06:40 PM]
IP Adress : 210.246.245.5
 

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อติดขัดจึงยกเลิกการจัดประชุมวันที่ 11 ธันวา เวลาบ่าย ห้องอ่าวลึก โดยมีหนังสือแจ้งยกเลิก ที่ กบ 0014.2/ว 2619 ลวท. 7 ธ.ค. 61 ส่งเข้าระบบเมื่อบ่ายวันศุกร์ แต่เกรงบางแห่งอาจยังไม่ทราบ ถ้าได้รับอีเมล์แล้วขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่จะมา และเทศบาล/อบต.ที่รู้จักด้วยจะเป็นพระคุณมากค่ะ ขอขอบคุณและขออภัยอย่างยิ่ง จาก คัคนางค์ 0869447834

จากคุณ : คัคนางค์ ทองสุก
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ